สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 90 ปี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด  “กิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 90 ปี  ( วันที่  23   ธันวาคม   พ.ศ. 2553 ) โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มประยุกต์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2554   ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป    สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)  ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ตำบลป่ามะม่วง   อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนางรัชนี  ลอยฟ้า   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ในการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ

และโอกาสพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคตาสามารถรับการรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการได้ในวันจันทร์ที่  6 มิถุนายน 2554 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330