สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สามเสนวิทยาลัย.....ฟังการบรรยาย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์ อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  สภากาชาดไทย  บรรยายความเป็นมาและภารกิจของสภากาชาดไทย   ให้คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330