สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ

วันที่ 27 มิ.ย. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 27 มิ.ย. 54
 

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ

 

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักทางภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา  ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในหลายจังหวัดนั้น  สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ที่จังหวัดน่านได้รับความเสียหายรุนแรงจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา และอำเภอปัว มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) ออกไปสำรวจความเสียหาย พร้อมนำชุดธารน้ำใจฯ 50 ชุด ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำภอเมือง จังหวัดน่าน  และกิ่งกาชาดอำเภอปัว นำข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนแล้ว

 

สำหรับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปสำรวจความเสียหายพร้อมนำชุดธารน้ำใจไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ในวันนี้ (27 มิถุนายน 2554) กำลังดำเนินการจัดส่งชุดธารน้ำใจ จำนวน 800 ชุด และน้ำดื่ม 800 แพค หรือ 9,600 ขวด ไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

 

ในส่วนกลาง ขณะนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้จัดเตรียมชุดธารน้ำใจ ฯ  ยาชุดสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นต่าง ๆ เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในขณะนี้  หากมีเหล่ากาชาดจังหวัดร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จะได้ดำเนินการจัดส่งความช่วยเหลือต่างๆตามการร้องขอในทันที

 

สรุปความช่วยเหลือ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 54

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 898,000.00 บาท ดังนี้

         หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย

-   ชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 850 ชุด เป็นเงิน 850,000.00 บาท

-   น้ำดื่มจากมูลนิธิโคคาฯ จำนวน 800 แพค หรือ 9,600 ขวด เป็นเงิน 48,000.00 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330