สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 28 มิ.ย. 2554
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAMS) เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา และหมู่ 6 บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมกันนี้ ได้นำชุดธารน้ำใจฯ 50 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330