สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อบรมบริหารจัดการเว็บไซด์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมอบรมการหลักสูตรระบบบริหารจัดการเว็บไซด์สำหรับผู้ดูแลระบบ “EasyWebTime”  

            นางสาวเยาวลักษณ์  ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารเว็บไซด์  www.rtrc.in.th สำหรับผู้ดูแลระบบ  (ADMIN) โดยมีคุณศิรานีย์  ปี่ทอง วิทยากรประจำหลักสูตรบริหารเว็บไซด์ บริษัท บิซโพเทนเซียล ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด  ถนนพระราม 3 วันที่  29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2554  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330