สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เร่งจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน

วันที่ 29 มิ.ย. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 28 มิ.ย. 54
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ยาชุดสามัญ น้ำดื่ม  และของจำเป็นในการยังชีพ โดยส่งผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในขณะนี้  
 
ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ รวม 2,850 ชุด พร้อมน้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ จำนวน 2,850 แพค หรือ 34,200 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
 
นอกจากนี้  สำนักงานบรรเทาทุกข์  ได้เตรียมพร้อมในเรื่องสิ่งของคงคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานฯ เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาตัดสินใจในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330