สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัครช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        คณะศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมกันลำเลียงเครื่องอุปโภค-บริโภค  และบรรจุชุดไฮยีนคิดส์ ซึ่งประกอบด้วย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู ซึ่งเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคเหนือ  ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย วันที่  29 มิถุนายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330