สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.แพร่

วันที่ 30 มิ.ย. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 29 มิ.ย. 54
 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

 

วันที่ 30 มิถุนายน 255 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 1,000 ชุด  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่  ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือดังกล่าว  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) จาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ได้เข้าไปประเมินสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330