สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 30 มิ.ย. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 29 มิ.ย. 54
 

เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554   นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด  โดยมีจุดปฏิบัติงาน ดังนี้

 

-  มอบชุดธารน้ำใจและน้ำดื่ม  จำนวน  578 ครอบครัว  ณ วัดเจดีย์ หมู่ 4 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

-  มอบชุดธารน้ำใจ และน้ำดื่ม จำนวน 422 ครอบครัว  วัดพุทธิมาราม หมู่ 2 บ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน  วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  และคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน และแพร่ ร่วมกับเหล่ากชาดจังหวัดที่ประสบภัย โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ รวมทั้งสิ้น 3,850 ครอบครัว  มูลค่า 3,850,000.00 บาท  และน้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ รวม 2,850 แพค หรือ 34,200 ขวด  พร้อมกันนี้  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ประจำวัน  เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330