สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการน้ำทิพย์…ปันน้ำใจให้กาชาด


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด    เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330