สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 6 ก.ค. 54

วันที่ 6 ก.ค. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 6 ก.ค. 54
 

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2554 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน แพร่ และสุโขทัย  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ  รวม 16 ครั้ง  ในพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่ 

-   จ.น่าน  ในพื้นที่ อ.ปัว, อ.เมือง, อ.บ้านหลวง, อ.เวียงสา, อ.นาน้อย, อ.นาหมื่น,

    อ.ทุ่งช้าง, อ.ท่าวังผา และอ.ภูเพียง

-   จ.แพร่ ในพื้นที่ อ.เมือง

-   จ.สุโขทัย ในพื้นที่ อ.เมือง และอ.ศรีสำโรง

 

รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,490,000.00 บาท  รายละเอียดดังนี้

1.  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปประเมินสถานการณ์และความช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่ จ.น่าน แพร่ และสุโขทัย

2.  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดย

     -  ชุดธารน้ำใจฯ                                 รวม    5,490 ชุด
        (จ.น่าน  2,850 ชุด  จ.แพร่ 1,000 ชุด และจ.สุโขทัย 1,640 ชุด)

     -  น้ำดื่มบริจาค จากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ    รวม    3,850  แพค  (46,200 ขวด)

3. หน่วยเรือท้องแบนพร้อมพนักงานขับเรือ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4.  สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด  มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติฯ ประจำวัน เพื่อประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330