สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บทบาทพยาบาลสาธารณภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2554  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการ เรื่องพยาบาลสาธารณภัย บทบาทที่ท้าทายในทศวรรษนี้  ซึ่งจัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330