สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

 

          พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยครัวเคลื่อนที่ ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่21-22 กรกฎาคม 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330