สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายหลังน้ำป่าไหลหลาก ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 ส.ค. 2554
สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

หน่วยเคลื่อนที่เร็วสภากาชาดไทย
ปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายหลังน้ำป่าไหลหลาก 
ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 

ภายหลังที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ประชาชน พื้นที่การเกษตร ถูกน้ำท่วมสูง  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ (RAT) เข้าสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ช่วงเวลา 15.00 – 20.30 น. พบว่า ที่อำเภอสันทราย มี 5 จุดใหญ่ ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ จุดที่ 1 ต.ทรายมูล จุดที่ 2 ต.สันกำแพง จุดที่ 3 ต.แม่ปูคา  จุดที่ 4 ม.4 ต.ห้วยทราย และจุดที่ 5 ม.5 ต.ห้วยทราย รวม 982 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยระยะแรกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานกับนายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันทราย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะนำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบ

สอบถามความเสียหายที่เกิดจาก "นกเตน"
หารือกับหลายองค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือ
น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษร
ผลกระทบที่ไม่อาจเลี่ยงได้จาก "นกเตน"
ระดับน้ำเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ประชาชนกำลังดูกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
ชาวบ้านดูแนวกระสอบทรายที่ไม่สามารถทานกระแสน้ำได้

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330