สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.สันกำแพง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 ส.ค. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์

นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2554  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,040 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330