สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันที่ 5 ส.ค. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 5 ส.ค. 54

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2554   สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 800 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330