สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุนกเตน ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. 54

วันที่ 5 ส.ค. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 5 ส.ค. 54

ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์  สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  สถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ประจวบฯ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก และสุโขทัย  ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุ “นกเตน”  โดยส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 4,162 ชุด และน้ำดื่ม 1,175 แพค (14,100 ขวด) รวมมูลค่า 4,301,000.00 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330