สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 9 ส.ค. 2554
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์

นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2554  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 767 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลคลองกระจง และตำบลคลองกระจง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และนายอำเภอสวรรคโลก ดังนี้

-    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย      

จำนวน 337 ชุด

-    วัดท่าทอง  ตำบลเมืองบางยม  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

จำนวน 430 ชุด


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330