สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

วันที่ 22 ส.ค. 2554
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์

นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย

อ.โพทะเล จ.พิจิตร

 

วันที่  23 สิงหาคม 2554  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อย และตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และนายอำเภอโพทะเล


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330