สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 23 ส.ค. 54

วันที่ 22 ส.ค. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 23 ส.ค. 54

 

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์  สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี  สถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  รวม 20 ครั้ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี และพิจิตร  พร้อมส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหาย และมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 10,962 ชุด และน้ำดื่ม 7,382 แพค (88,584 ขวด) รวมมูลค่า 11,101,000.00 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330