สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย......บรรเทาทุกข์ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,479 ชุด ร่วมกับนายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง และบ้านหนองแก้ว ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330