สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา-โคลา ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน1,250 ชุด และที่องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 ชุด วันที่ 30 สิงหาคม 2554

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330