สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ย. 54

วันที่ 1 ก.ย. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
 

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ย. 54

 

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กันยายน 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์  สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี  สถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยบรรเทาทุกข์ และหน่วยเรือท้องแบน  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  รวม 37 ครั้ง ใน 17 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย มุกดาหาร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พังงา และนครนายก   โดยมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย  รวมทั้งสิ้น 18,646 ชุด  และน้ำดื่ม 12,211 แพค (146,532 ขวด) รวมมูลค่า 18,954,940.00
 
พร้อมกันนี้  ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย และจัดหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ให้บริการด้านการอพยพและการขนส่งแก่ผู้ประสบภัยรวม 3 จังหวัด 7 ลำ  ได้แก่  อ.เมือง จ.สุโขทัย (2 ลำ สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว), อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี (1 ลำ สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว), อบต.บางเคียน 2 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ ในพื้นที่อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330