สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 ก.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์  

 

วันที่  31  สิงหาคม  2554  พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นางอมรรัตน์  มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน  250  ชุด   องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  พร้อมถวายเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 28 ชุด  ให้แก่พระภิกษุวัดหนองโพธิ์   วัดทุ่งแว่น  วัดหนองแม่พังงา  วัดบางเคียน  วัดบ้านลาด  และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 80 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเคียน  ในการนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน   องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช  และองค์การบริหารบางเคียน  จังหวัดนครสวรรค์ 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330