สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายก


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน  500 ชุด  และน้ำดื่ม  6,000  ขวด  ช่วยผู้ประสบอุทกภัย    วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก พร้อมกันนี้ได้เดินทางสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก วันที่ 6 กันยายน  2554

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330