สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,537 ชุด (มูลค่า 1,537,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 -14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยผลิตน้ำดื่มและหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 กันยายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330