หน้าหลัก | ติดต่อเรา | Sitemap THAI ENG
รับบริจาคสิ่งของ
ข่าวประกวดราคา
 สมัครรับข่าวสาร
 E-Newsletter
สมัครข่าวสาร ยกเลิก


e-book
 สารบรรเทาทุกข์
สภากาชาดไทยจับมือ 10 ภาคีเครือข่าย พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (30/01/2558)
วันที่ 8 มกราคม 2558 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ...
อ่านทั้งหมด     
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
โครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ" (23/04/2558)
โครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ" แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (19/04/2558)
วันที่ 16 เม.ย. 2558 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอโคกสูงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครนายก (06/03/2558)
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัย ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.เขาฉกรรจ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว (05/03/2558)
วันที่ 5 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 ชุด ในพื้นที่ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น และ ต.วังสมบูรณ์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว...
อ่านทั้งหมด     
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการตรวจวัดสายตาฟรี สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ (24/04/2558)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ “ 60 ปีเวชพาหน์ 60 พรรษาองค์อุปนายิกาฯ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ (23/04/2558)
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘และทำบุญครบรอบ๒๐ ปีโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ (19/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
VDO Clip
  • โครงการผลิตน้ำดื่ม   
  • การปฏิบัติงานทางการแพทย์ในเหตุสถานการณ์ชุมนุม   
  • สงวนลิขสิทธิ์ 2009 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330