สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   

 • Photo Gallery

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561
  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” ณ จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (11/04/2561)
  วันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
  สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาอัคคีภัย (27/03/2561)
  วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยใน จำนวน 4 ราย ณ บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่หมู่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง ทางสถานีกาชาดที่ 8 ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังกล่าว
  วาตภัย จ.อุบลราชธานี (21/03/2561)
  วันที่ 21 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 130 ชุด
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ซ้อมแผน เสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (19/04/2561)
  วันที่ 19 เมษายน 2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการจัดซ้อมแผนโต๊ะให้แก่ คณะกรรมการ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  สัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์ (18/04/2561)
  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน”
  รดน้ำขอพร..เลขาธิการสภากาชาดไทย (11/04/2561)
  เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
       

  สถานีกาชาด

   
  ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (12/04/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561
  งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (12/04/2561)
  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (10/04/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านยังเปา ต.สันผักหวาน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2561
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10/04/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330