หน้าหลัก | ติดต่อเรา | Sitemap THAI ENG
รับบริจาคสิ่งของ
ข่าวประกวดราคา
 สมัครรับข่าวสาร
 E-Newsletter
สมัครข่าวสาร ยกเลิก


e-book
 สารบรรเทาทุกข์
สภากาชาดไทยจับมือ 10 ภาคีเครือข่าย พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (30/01/2558)
วันที่ 8 มกราคม 2558 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ...
อ่านทั้งหมด     
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาภัยหนาว อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย (12/02/2558)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดผ้าห่ม จำนวน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (12/02/2558)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ถนนอ่อนนุช ซ. 2 (07/02/2558)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนอ่อนนุช ซอย 2 โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 9 ครอบครัว...
บรรเทาภัยหนาว จ.ร้อยเอ็ด (04/02/2558)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด...
อ่านทั้งหมด     
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการตรวจวัดสายตาฟรี สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (25/02/2558)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมนานาชาติเพื่อถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเข้าร่วม
  สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สิงห์บุรี (20/02/2558)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและส่งมอบชุดเตรียมพร้อมชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านประโมง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี...
  พิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท (18/02/2558)
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ผู้สูงวัยในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
VDO Clip
  • การปฏิบัติงานทางการแพทย์ในเหตุสถานการณ์ชุมนุม   
  • สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานด้านการแ   
  •  ดูทั้งหมด

    สงวนลิขสิทธิ์ 2009 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330