สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   

 • Photo Gallery

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    สรุปการปฏิบัติงาน RDRT Lao PDR Xepian -Xe Nam noi Hydropowder dam underconstruction in Attapue province
  จากสถานการณ์ภัยพิบัติส่งผลกระทบประชาชนในแขวงอัตตะปือ จำนวน 13 หมู่บ้าน (บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 6 หมู่บ้าน) ประชากรราว 13,067 คน ได้รับการกู้ชีพ 5,064คน ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งทางการลาวจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้น 7 ศูนย์ โดย 1 ใน 7 ศูนย์ เป็นศูนย์ใหญ่ที่รวบรวมผู้ประสบภัย 6 หมู่บ้านที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด จำนวน 7,059 คน โดยจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองสนามไชย ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย และเป็นศูนย์ที่กาแดงลาวเข้ามาจัดตั้งการให้ความช่วยเหลือและจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกาแดงลาวได้แก่ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ 2 เครื่อง กำลังการกรอง 700 ลิตรต่อชั่วโมง ผลิตวันละ 14-15 ชั่วโมงต่อวัน, ร่วมปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย, ปฐมพยาบาลและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  วอร์รูม...ผ่าน video conference (31/07/2561)
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 1 จ.สุรินทร์ , สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ผ่าน video conference เกี่ยวกับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ส.ปป.ลาว (29/07/2561)
  สภากาชาดไทย ได้ประสานกับสำนักงานสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก
  จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว (26/07/2561)
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 4,100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ลงพื้นที่สำรวจการมอบแท็งก์น้ำ จ.อำนาจเจริญ (01/08/2561)
  วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ในการติดตั้งแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดและแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน
  บ.ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว (31/07/2561)
  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 คุณสุวิมล เจริญศรีชัย EXECUTIVE DIRECTOR /COMPANY SECRETARY บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1,346 ชิ้น มูลค่า 245,390 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ร่วมกิจกรรม ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (27/07/2561)
  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันลูกตา พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรือพระราชทาน "เวชพาหน์" เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณท้องสนามหลวง
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วจังหวัดน่าน (21/08/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ณ อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18-19 ส.ค. 61
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" จังหวัดเชียงใหม่ (17/08/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเสื้อกันฝน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องทำน้ำเย็น ให้นักเรียน ในกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองโรคสมองเสื่อม (06/08/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองโรคสมองเสื่อม ในกิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ วัดป่าข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส (19/07/2561)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ณ อำเภอลี้ และอำเภอเชียงดาว เมือวันที่ 10 และ 17 ก.ค. 61
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330