หน้าหลัก | ติดต่อเรา | Sitemap THAI ENG
รับบริจาคสิ่งของ
ข่าวประกวดราคา
 สมัครรับข่าวสาร
 E-Newsletter
สมัครข่าวสาร ยกเลิก


e-book
 สารบรรเทาทุกข์
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (04/11/2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” โดยร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวสำหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3,500 ชุด ซึ่งกำลังประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นในขณะนี้...
อ่านทั้งหมด     
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สถานีกาชาดที่ 6 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (19/11/2557)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ วัดหนองเทา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (11/11/2557)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 255) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 120 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 (07/11/2557)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดาไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 14 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 11 ครอบครัว ณ ชุมชนซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 (ซอยโรงเหล็ก) ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ทุ่งสงและอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ (04/11/2557)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับนายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ทุ่งสงและอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีจำนวน 1,250 ชุด...
อ่านทั้งหมด     
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการตรวจวัดสายตาฟรี สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13 (19/11/2557)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอเมือง และอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย...
  เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทยเรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.ราชบุรี (18/11/2557)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในกิจกรรม "60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเรือพระราชทานเวชพาหน์จะมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 19 มกราคม 2558...
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงาน จ.ราชบุรี (17/11/2557)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรม ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557...
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
VDO Clip
  • การปฏิบัติงานทางการแพทย์ในเหตุสถานการณ์ชุมนุม   
  • สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานด้านการแ   
  •  ดูทั้งหมด

    สงวนลิขสิทธิ์ 2009 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330