สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4     5  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   


 •  E-Book
  หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

        หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
  ดูทั้งหมด
  Photo Gallery
   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
  จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566.00 บาท
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  กาชาด 12 มอบชุดฟื้นฟู (18/02/2562)
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  มอบชุดฟื้นฟู (15/02/2562)
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง
  มอบชุดฟื้นฟู จ.นครศรีธรรมราช (14/02/2562)
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 58 ครัวเรือน
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  วิทยากรบรรยาย “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ” (20/02/2562)
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  หารือ...application M-Help Me (20/02/2562)
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ คุณชินนรินทร์ โชติสุริยพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท S-Planet และนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น พร้อมคณะ และ ผู้แทนจาก บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำมาแสดงบน application M-Help Me เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
  อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานGIS (20/02/2562)
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (User) และผู้ใช้งานทั่วไป ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมี บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด เป็นวิทยากรอบรมการใช้แอฟพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28/01/2562)
  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62
  ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชนบ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (07/12/2561)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชน หมู่ ๑๑ บ้านยางโองน้ำ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน SML บ้านยางโองน้ำ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก (07/12/2561)
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้มารับบริการจำนวน ๒๖ ราย
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (29/11/2561)
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330