สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   
 • Water Unit Nakronrachasrima   
 • สภากาชาดไทยส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวเน   

 • Photo Gallery
  E-book

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    องค์อุปนายิกาฯ ..เสด็จฯ มาทรงบาตร ครบ 123 ปี สภากาชาดไทย
  วันที่ 27 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพานพุ่มประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์อัคคีภัย...ชุมชนบางมดพัฒนา เขตจอมทอง กทม. (17/02/2560)
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 30 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนบางมดพัฒนา ถนนพุทธบูชา ซอย 4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
  บรรเทาภัยหนาวจังหวัดตาก (15/02/2560)
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค จำนวน 100 ชุด ให้กับราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  บรรเทาทุกข์อัคคีภัย...ซอยราชวิถี 26 กรุงเทพฯ (12/02/2560)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 36 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณซอยราชวิถี 26 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก ซึ่งจะมีผลทำให้ความพิการแต่กำเนิดลดลงได้เกือบร้อยละ 50
  การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (04/04/2560)
  วันที่ 4 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN CMcoord 2017)
  สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (31/03/2560)
  วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและจัดชุดธารน้ำใจ ณ จังหวัดสุโขทัย (25/05/2560)
  ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนายอำเภอคีรีมาศ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19/05/2560)
  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (19/05/2560)
  ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านสะท้อ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๒ ราย
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (17/05/2560)
  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330