สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   
 • Water Unit Nakronrachasrima   
 • สภากาชาดไทยส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวเน   

 • E-book

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    องค์อุปนายิกาฯ ..เสด็จฯ มาทรงบาตร ครบ 123 ปี สภากาชาดไทย
  วันที่ 27 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพานพุ่มประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์ (10/10/2559)
  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,800 ชุด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
  ผู้แทนพระองค์ฯ... มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (07/10/2559)
  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,690 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดเพชรบูรณ์ (05/10/2559)
  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 223 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  SCB สนับสนุน...ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (03/11/2559)
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นฯ
  แสดงความยินดี 13 ปี สปภ. (02/11/2559)
  นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ครบ 13 ปี
  เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล (01/11/2559)
  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/11/2559)
  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวให้กับราษฎรยากจนและพิการในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 841 คน (26/11/2559)
  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องกันหนาว ให้กับราษฎรยากจนและพิการ ณ หอประชุมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (24/11/2559)
  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (23/11/2559)
  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอเชียงดาว จ.เชียใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330