สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   
 • Water Unit Nakronrachasrima   
 • สภากาชาดไทยส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวเน   

 • Photo Gallery
  E-book

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    องค์อุปนายิกาฯ ..เสด็จฯ มาทรงบาตร ครบ 123 ปี สภากาชาดไทย
  วันที่ 27 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพานพุ่มประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์อัคคีภัย...ชุมชนบางมดพัฒนา เขตจอมทอง กทม. (17/02/2560)
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 30 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนบางมดพัฒนา ถนนพุทธบูชา ซอย 4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
  บรรเทาภัยหนาวจังหวัดตาก (15/02/2560)
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค จำนวน 100 ชุด ให้กับราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  บรรเทาทุกข์อัคคีภัย...ซอยราชวิถี 26 กรุงเทพฯ (12/02/2560)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 36 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณซอยราชวิถี 26 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  Beaming Smile ช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ (16/03/2560)
  โครงการ 'Beaming Smile' เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยที่มีมากกว่า 100,000 ราย ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาความพิการบนใบหน้าเพื่อได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นคนทั่วไป ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อหมอนผ้าห่มในราคาใบละ 599 บาท ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (16/03/2560)
  วันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณอัครพงศ์ นิธยานนท์ นำคณะชมรมศิษย์เก่า ส.พ.ส. 08 และ UCC 68 มอบเงินบริจาค 112,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้รับมอบ
  ธารน้ำใจผู้บริจาค (13/03/2560)
  วันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินบริจาค 55,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (24/03/2560)
  เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" (20/03/2560)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 มี.ค. 60
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20/03/2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินและตำบลวังประจบ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในเขตตำบลวังหินและตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๓ ราย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (13/03/2560)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที 7และ 9 มี.ค. 60
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330