หน้าหลัก | ติดต่อเรา | Sitemap THAI ENG
รับบริจาคสิ่งของ
ข่าวประกวดราคา
 สมัครรับข่าวสาร
 E-Newsletter
สมัครข่าวสาร ยกเลิก


e-book
 สารบรรเทาทุกข์
สภากาชาดไทยจับมือ 10 ภาคีเครือข่าย พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (30/01/2558)
วันที่ 8 มกราคม 2558 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ...
อ่านทั้งหมด     
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครนายก (06/03/2558)
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัย ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.เขาฉกรรจ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว (05/03/2558)
วันที่ 5 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 ชุด ในพื้นที่ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น และ ต.วังสมบูรณ์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (26/02/2558)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศและหน่วยงานในพื้นที่มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ภัยหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนจำนวน 50 ราย ณ วัดหนองปรือ หมู่ 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
บรรเทาภัยหนาว อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย (12/02/2558)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดผ้าห่ม จำนวน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย...
อ่านทั้งหมด     
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการตรวจวัดสายตาฟรี สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
  สภากาชาดไทย ร่วมการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 9 (24/03/2558)
วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ การประชุมวิชาการ ”การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 9” ทั้งนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อบทเรียนเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทิศทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ และเปิดมุมมอง แนวคิดจากผู้เชียวชาญระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...
  ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (20/03/2558)
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งร่วมบรรยายถึงกลไกการตอบสนองภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง บทบาทและช่องทางการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ และด้านอื่นที่มิใช่ด้านการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร...
  อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี (18/03/2558)
วันที่ 18-19 มีนาคม 2558นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดารอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช นายอำเภอไทรโยค และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และแกนนำชุมชนในตำบลบ้องตี้ ที่เข้ารับการอบรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้องตี้บน ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ...
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
VDO Clip
  • การปฏิบัติงานทางการแพทย์ในเหตุสถานการณ์ชุมนุม   
  • สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานด้านการแ   
  •  ดูทั้งหมด

    สงวนลิขสิทธิ์ 2009 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330