สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   
 • Water Unit Nakronrachasrima   

 • Photo Gallery

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (29/06/2560)
  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 15 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (26/05/2560)
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนคร นายอำเภอศรีสำโรง และส่วนหัวหน้าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
  ผู้แทนพระองค์ฯมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง (25/05/2560)
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ (04/07/2560)
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ จำกัด โดยคุณกริชเทพ สัมภาษณ์พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
  ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560 (03/07/2560)
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
  โออิชิ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบภัย (30/06/2560)
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และคณะ มอบเงินจำนวน 104,464.75 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (14/07/2560)
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนในเขตตำบลระแหงและตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๒ ราย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ ชุด
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ " อ.เมือง จ.ตาก (14/07/2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดตลุกกลางท่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ" จ.พิษณุโลก (14/07/2560)
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” แก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านท่าหมื่นราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " จังหวัดอุตรดิตถ์ (07/07/2560)
  ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านเนินสูง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านเนินสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๘ ราย
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330