สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3  
 

VDO Clip
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   
 • Water Unit Nakronrachasrima   

 • Photo Gallery

   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนครราชสีมา (01/05/2560)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (10/04/2560)
  วันที่ 10 เมษายน 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 35 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนมัสยิดสวนพลู ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ชุมพร (09/03/2560)
  วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดนักเรียน จำนวน 34 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านเขาพาง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  นักศึกษาพยาบาลดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ (13/06/2560)
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 183 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560) (30/05/2560)
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
  รดน้ำขอพรท่านเลขาธิการ (12/04/2560)
  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่จัดอบรมปฐมพยาบาล (27/06/2560)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์วัยปลายสบายจิต (23/06/2560)
  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์วัยปลายสบายจิต ณ วัดบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก (22/06/2560)
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ๖ โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๗๐ ราย โดยทางสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนจำนวน ๗๐ ชุด
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (22/06/2560)
  ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับนายอำเภอทองแสนขัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย และผู้นำท้องถิ่นตำบลป่าคาย ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้กับประชาชนบ้านนาลับแลง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ศูนย์โครงการน้ำสะอาด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330