สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4     5  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   


 •  E-Book
  ข้อปฏิบัติในการใช้แว่นตา

        การใส่แว่นตาหรือแว่นสายตา เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่ช่วยให้ผู้มีปัญหาสายตา กลับมามองเห็นภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น วันนี้เรามีข้อควรปฏิบัติ เมือใช้แว่นตามาฝากกันค่ะ
  ดูทั้งหมด
  Photo Gallery
   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand
  “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand #เต็ม100เพื่อ100ปี #วิ่งพ้นภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRT Thailand จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ในวาระครบ 100 ปี ที่จัดตั้งหน่วยงานดูแลช่วยเหลือประชาชน และเพื่อหาได้รายบริจาคแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ โดยจะมีการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาฯ แบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร วิ่งเสมือนจริง หรือ Virtual Run (วิ่งแบบสะสมระยะทาง) และ วิ่งวันแข่งขัน หรือ Actual Run
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...ซอยลาดพร้าว 80 (14/02/2563)
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยลาดพร้าว 80 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ ร้านเทพประธานรับซื้อของเก่า ซอยลาดพร้าว 80 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดมะกอก (08/02/2563)
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศิริภรณ์ วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 114 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดมะกอก ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท สำหรับเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.15 น. ภายในชุมชนวัดมะกอก หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ ถนนราชวิถี เขตพญาไท ทำให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย 10 หลังคาเรือน
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ (15/01/2563)
  วันที่ 15 มกราคม 2563 นางกมลวรรณ อโนทัยหิรัญ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 43 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยพระรามที่ 6 ซอย 12 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  พิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน (13/02/2563)
  ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดพิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
  มอบปฏิทินเก่าให้แก่สมาคมช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อนำไปทำเป็นอัษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา (07/02/2563)
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ นำปฏิทินที่ใช้แล้ว โดยรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ฯ รับมอบ เพื่อนำไปทำเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมตรวจรักษาโรคหู และป่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (07/02/2563)
  วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงณัฐฑารีย์ จูดี นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แลพคณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (25/02/2563)
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคระห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) อบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (21/02/2563)
  วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (19/02/2563)
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านคันโช้ง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านปากพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้สุขศึกษาเรื่องโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (14/02/2563)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้สุขศึกษาเรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ม.4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ี่ื 12และ 13 ก.พ. 63
       

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330