สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


คู่มือผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ

      คู่มือผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ

ขนาด (กว้าง X สูง) 480 x 679 พิกเซล จำนวน 47 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล

      คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล

ขนาด (กว้าง X สูง) 400 x 575 พิกเซล จำนวน 89 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
คู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน

      คู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน

ขนาด (กว้าง X สูง) 450 x 600 พิกเซล จำนวน 136 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
คู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

      คู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน

ขนาด (กว้าง X สูง) 595 x 842 พิกเซล จำนวน 68 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
คู่มือ การดูแลสุภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

      คู่มือ การดูแลสุภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ขนาด (กว้าง X สูง) 480 x 655 พิกเซล จำนวน 52 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
ข้อปฏิบัติในการใช้แว่นตา

      การใส่แว่นตาหรือแว่นสายตา เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่ช่วยให้ผู้มีปัญหาสายตา กลับมามองเห็นภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น วันนี้เรามีข้อควรปฏิบัติ เมือใช้แว่นตามาฝากกันค่ะ

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 600 พิกเซล จำนวน 2 หน้า
จัดทำโดย กรรณิการ์ เอมแสง
Download File
การ์ตูนพี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา_ภาษาอังกฤษ

      การ์ตูนพี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา_ภาษาอังกฤษ

ขนาด (กว้าง X สูง) 700 x 980 พิกเซล จำนวน 52 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
การ์ตูนพี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา

      การ์ตูนพี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา

ขนาด (กว้าง X สูง) 595 x 842 พิกเซล จำนวน 52 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

      หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ขนาด (กว้าง X สูง) 992 x 1403 พิกเซล จำนวน 212 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
Disaster ผจญภัยไปกับเกมส์มหาสนุก

      Disaster ผจญภัยไปกับเกมส์มหาสนุก

ขนาด (กว้าง X สูง) 595 x 842 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File
โครงการ สเฟียร์

      โครงการ สเฟียร์ 2011 EDITION

ขนาด (กว้าง X สูง) 410 x 579 พิกเซล จำนวน 398 หน้า
จัดทำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Download File

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>