สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าววิ่ง
ข่าววิ่ง
7 ส.ค.61 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หน.พยาบาลฯ กาชาด.5 เปิดกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝน มอบเสื้อกันฝน 807 ชุด เครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่องให้แก่ 4 โรงเรียน เครื่องอุปโภค 70 ชุด แก่ผู้ด้อยโอกาส วัดบางด้วนนอก เมืองสมุทรปราการ
2ส.ค.61 ผอ.สบป. นายกเหล่าฯ นอภ.หน.พยาบาลสบป.กช.12 ร่วมจัดกิจกรรม ปันน้ำใจในสายฝน มอบเสื้อกันฝน 900 ตัว(8โรงเรียน) มุ้ง 375 หลัง เครื่องทำน้ำเย็น 8 เครื่อง เครื่องอุปโภคฯ ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 357 ครัวฯ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>