สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4     5     6  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   


 •  E-Book
  ข้อปฏิบัติในการใช้แว่นตา

        การใส่แว่นตาหรือแว่นสายตา เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่ช่วยให้ผู้มีปัญหาสายตา กลับมามองเห็นภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น วันนี้เรามีข้อควรปฏิบัติ เมือใช้แว่นตามาฝากกันค่ะ
  ดูทั้งหมด
  Photo Gallery
   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัด “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันโรคและยากจนให้สามารถดำรงชีพได้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พัก โดยภายในชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 กล่อง (30 ซอง) ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง ปลาราดพริกกระป๋อง จำนวน 2 กระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ จำนวน 2 กระป๋อง น้ำพริกปลาทูน่า จำนวน 2 กระป๋อง ถุงขยะสีดำขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ถุงขยะสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด สบู่ก้อน จำนวน 1 ก้อน ยาสระผม จำนวน 1 ขวด และผงซักฟอก จำนวน 1 ถุง รวมมูลค่า 657.98 บาท โดยได้มีการประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ตัวแทนอสม.ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหมู่บ้าน สามารถดำเนินการร้องขอ “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อขออาหารช่วยเหลือผู้ถูกกักกันโรคที่มีฐานะยากจน
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 (13/08/2563)
  วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 150 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสันติ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รวม 98 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน (29/07/2563)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน ปนัดดา จันทร์อุดร เลขที่ 577/1 ซอยนวลจิตร ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานข้ามชาติ ในเขตราชเทวี (18/06/2563)
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ และคณะ นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 จำนวน 42 ชุด ไปมอบให้แก่แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อาคารอนุสรณ์ เรย์ ซี-เอลิซาเบ็ธ ดาวน์ล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานื (18/09/2563)
  วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 30 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
  แจกชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เขตดุสิต (17/09/2563)
  วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 17 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์เยาวชน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (17/09/2563)
  วันที่ 17 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 268 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       

  สถานีกาชาด

   
  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (17/09/2563)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ” (10/09/2563)
  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพะเยา (01/09/2563)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อ 24 สิงหาคม 2563
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน (01/09/2563)
  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ 25-26 สิงหาคม 2563
       
  หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

  เอกสารดาวน์โหลด
  รายงานกรรมการสภากาชาดไทย_ 4 ก.ย.63_5.10
  แผ่นพับโฟเลต
  รายงานครัวพระราชทานฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  การล้างมือให้ถูกวิธีป้องกัน COVID-19
  ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจาก COVID-19
  คำแนะนำสำหรับประชาชน ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  ความรู้ไวรัสโคโรนา (ภาษากัมพูชา) Poster
  ความรู้ไวรัสโคโรนา (ภาษาพม่า) Poster
  เชื้อไวรัสโคโรนา (ภาษาเวียดนาม)
  เชื้อไวรัสโคโรนา (ภาษาพม่า)
  เชื้อไวรัสโคโรนา (ภาษากัมพูชา)
  เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  วิธีใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ถูกต้อง
  การประชานามัยพิทักษ์ /รายงานประจำปี 2561
  เลสิกกับการแก้ปัญหาสายตา
  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
  นโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
  ดาวน์โหลด 733 ครั้ง
  กว่า 24 ปี .......ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจผ่าตัดโรคตา แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
  เคล็ดลับการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ
  กำหนดการและรายละเอียด ทอดผ้าป่าสามัคคี ฝ่ายสวัสดิการสังคม รพ.จุฬา
  วิตามินโฟลิก...ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด

  หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  close(); ?>