สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4     5  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   


 •  E-Book
  คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล

        คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล
  ดูทั้งหมด
  Photo Gallery
   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
  จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566.00 บาท
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  บรรเทาอัคคีภัยเขตหลักสี่ (11/06/2562)
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  บรรเทาทุกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยรามคำแหง (31/05/2562)
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ อินศวร พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 7 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายใน ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5 หลังคาเรือน
  สภากาชาดไทย บรรเทาอัคคีภัยเขตพระนคร (27/05/2562)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ประชุมร่วมกับ บริษัท ดาวฯ (12/07/2562)
  วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล จากบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หารือในประเด็น การจัดทำถุงพลาสติก การจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาดดาวเพื่อนักเรียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
  ให้ความรู้ด้านน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.ชัยนาท (11/07/2562)
  วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย (10/07/2562)
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการอบรม Agenda Disaster Resilience Leadership โดยบรรยายในหัวข้อ Women Leadership in Disaster Rick Reduction ณ ห้องประชุม ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC))
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (19/07/2562)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย ณ วัดสันป่าลาน อ.บ้านตาก จ.ตาก (18/07/2562)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย จำนวน ๑๒ รูป ณ วัดสันป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (02/07/2562)
  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๙ ราย
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 (28/06/2562)
  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยมะแกง ม.20 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ม.ย. 62
       
  หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

  เอกสารดาวน์โหลด
  วิตามินโฟลิก...ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด
  ศักยภาพของสำนักงานบรรเทาทุกขฯ
  ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
  แผ่นพับโรคไข้หวัดใหญ่
  ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก
  คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล
  หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
  ดาวน์โหลด 233 ครั้ง

  หน้า : [1]

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  close(); ?>