สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


    1     2     3     4     5  
 

VDO Clip
 • โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน   
 • เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ   
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สถานีกาชาดที่ 1   


 •  E-Book
  คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล

        คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล
  ดูทั้งหมด
  Photo Gallery
   E-Newsletter
  สมัครข่าวสาร ยกเลิก


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
  จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566.00 บาท
       

  ข่าวบรรเทาทุกข์(ด่วน)

   
  สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.ม่วงสามสิบและโพธิ์ไทร จ.อุบลฯ (10/05/2562)
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอโพธิ์ไทร ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อ.ม่วงสามสิบ และ อ.โพธิ์ไทร ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
  บรรเทาวาตภัย อ.โพนทอง และ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด (02/05/2562)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด/เลขานุการเหล่าากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จำนวน 217 ครัวเรือน
  สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (05/04/2562)
  วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 180 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร ศีขรภูมิ และสังขะ จังหวัดสุรินทร์
       

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  A.N.B มอบน้ำเกลือช่วยเหลือผู้ป่วย (13/05/2562)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ น้ำเกลือ มูลค่า 310,140 บาท
  สัปดาห์วันพยาบาลสากล 2562 (10/05/2562)
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีเปิด สัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 พร้อมร่วมพิธีสงฆ์
  วันกาชาดโลก 2019 (08/05/2562)
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันกาชาดโลก 2019” ในโครงการ “วันกาชาดโลก และเสี้ยววงเดือนแดงโลก ปี 2019” ภายใต้แนวคิด Love = ความรัก ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
       

  สถานีกาชาด

   
  สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (17/05/2562)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17/05/2562)
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อติดตามเยี่ยมชุมชน ทบทวนผังและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและอนุกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติหมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17/05/2562)
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี ๒๕๖๒ พยาบาล – เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Nurse - A Voice to Lead Health For All ) ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (08/05/2562)
  เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้ว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
       
  หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

  เอกสารดาวน์โหลด
  ศักยภาพของสำนักงานบรรเทาทุกขฯ
  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
  แผ่นพับโรคไข้หวัดใหญ่
  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
  คู่มือปฏิบัติงานด้านน้ํา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยสําหรับพยาบาล
  หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
  ดาวน์โหลด 222 ครั้ง

  หน้า : [1]

  สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  close(); ?>