สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM. (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก ลานนา(กรีนเลค รีสอร์ท) และกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR) ให้แก่ตัวแทนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR.) ให้แก่ตัวแทนเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2562 นี้
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน (30 ส.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม "การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 62
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน บ้านปากร้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ามะม่วง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๔ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28 ส.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จำนวน ๗๐ ราย ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (23 ส.ค. 2562)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (21 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคระห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นเกียรติและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ (16 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแอพพิเคชั่นพ้นภัย ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และเลี้ยงอาหารกลางวัน (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ร่วมในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (26 ก.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 23-24 ก.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (19 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย ณ วัดสันป่าลาน อ.บ้านตาก จ.ตาก (18 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย จำนวน ๑๒ รูป ณ วัดสันป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (2 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๙ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 (28 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยมะแกง ม.20 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ม.ย. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 (26 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 24-25 มิ.ย. 62
อบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ" (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๑๒๐ ราย ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>