สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 ก.ย. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบบ้านให้แก่ครอบครัวนายก้อง ม่วงไหม ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” (24 ก.ย. 2563)
ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานโครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด – ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ” (10 ก.ย. 2563)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพะเยา (1 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อ 24 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน (1 ก.ย. 2563)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ 25-26 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (31 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ณ จังหวัดสุโขทัย (26 ส.ค. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น (26 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563
หน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดน่าน (26 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม่ ปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อ.เวียงสา จ.น่าน ณ ที่ว่าการอำเภอวียงสา จ.น่าน วันท่ี 23 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติโรงเรียนวัดปางมะกล้วย (25 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" (17 ส.ค. 2563)
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ (13 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ ณ สถานีกาชาด วันที่ 13 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนป่าแป๋๋วิทยา (12 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ต.ป่าเเป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง น้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัย(WATSAN) (12 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง น้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN) ณ ศาลา อสม. บ้านหนองควาย ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) อบรมให้ความรู้เรื่องผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ (11 ส.ค. 2563)
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม “อบรมให้ความรู้เรื่องผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ” ให้กับผู้สูงอายุบ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2563)
ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตตำบลแม่ท้อ จำนวน ๕๐ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ" ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2563)
วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด–๑๙ จำนวน ๑๘๙ ชุด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดอบรมอาสาสมัครแลผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (4 ส.ค. 2563)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๒๐ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ" อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (16 ก.ค. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” โดยได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์เจล ให้กับแรงงานข้ามชาติ ๕๐ ราย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>