สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> Hilight
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดHilight ข่าว/บทความทั้งหมด
Hilight
ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล
2 ก.ย. 2562
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 (กรณีโอนเงินจากตู้เอทีเอ็มให้เลือกทำรายการประเภทบัญชีได้ทั้ง 2 ประเภท คือ "กระแสรายวัน" หรือ "ออมทรัพย์" ค่ะ)
สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
17 ม.ค. 2562
จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566.00 บาท
สภากาชาดไทยเตรียมพร้อมรับภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
4 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ได้สำรองเครื่องอุปโภค บริโภค ยา และเวชภัณฑ์ พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวม 19,500 ชุด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน"เวชพาหน์"
1 ต.ค. 2561
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
สรุปการปฏิบัติงาน RDRT Lao PDR Xepian -Xe Nam noi Hydropowder dam underconstruction in Attapue province
9 ส.ค. 2561
จากสถานการณ์ภัยพิบัติส่งผลกระทบประชาชนในแขวงอัตตะปือ จำนวน 13 หมู่บ้าน (บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 6 หมู่บ้าน) ประชากรราว 13,067 คน ได้รับการกู้ชีพ 5,064คน ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งทางการลาวจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้น 7 ศูนย์ โดย 1 ใน 7 ศูนย์ เป็นศูนย์ใหญ่ที่รวบรวมผู้ประสบภัย 6 หมู่บ้านที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด จำนวน 7,059 คน โดยจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองสนามไชย ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย และเป็นศูนย์ที่กาแดงลาวเข้ามาจัดตั้งการให้ความช่วยเหลือและจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกาแดงลาวได้แก่ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ 2 เครื่อง กำลังการกรอง 700 ลิตรต่อชั่วโมง ผลิตวันละ 14-15 ชั่วโมงต่อวัน, ร่วมปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย, ปฐมพยาบาลและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ ให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ แตก
1 ส.ค. 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กาแดงลาวได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 1,500 ชุด และเต็นท์ 10 หลัง ให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ แตก ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนมัธยมสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561
13 ธ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” ณ จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์
19 ต.ค. 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง
18 ต.ค. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,220 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย และอำเภอเมืองอ่างทอง
พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.มุกดาหาร
4 ส.ค. 2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,375 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
18 พ.ค. 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
องค์อุปนายิกาฯ ..เสด็จฯ มาทรงบาตร ครบ 123 ปี สภากาชาดไทย
27 เม.ย. 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพานพุ่มประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี
สภากาชาดไทยจับมือ 10 ภาคีเครือข่าย พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
30 ม.ค. 2558
วันที่ 8 มกราคม 2558 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
7 ต.ค. 2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 4-6 ตุลาคม 2553
อ่าน 1306 ครั้ง
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
8 ก.ย. 2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวนทั้งสิ้น 9,662 ชุด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ นครนายก เพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย
การรับบริจาคโลหิต
27 เม.ย. 2552
โลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไขกระดูก โลหิตแบ่งได้ 2 ส่วน คือ เม็ดโลหิต ซึ่งมี 3 ชนิด คือ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต ส่วนที่ 2 คือ พลาสมา (Plasma) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง
ชุดพระราชทานฯ จ.น่าน 9 ก.ย. 51
27 เม.ย. 2552
การบริหารจัดการสาธารณภัย
16 เม.ย. 2552
ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะดำเนินการได้โดย เบ็ดเสร็จ ต้องเป็นการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>