สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่เขตหนองแขม
25 ก.ย. 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตหนองแขม สำหรับเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้น ภายในซอยเพชรเกษม 71 แยก 3 เขตหนองแขม ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย และประชาชนได้รับความเดือดร้อน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23
13 ส.ค. 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 150 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสันติ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รวม 98 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน
29 ก.ค. 2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน ปนัดดา จันทร์อุดร เลขที่ 577/1 ซอยนวลจิตร ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานข้ามชาติ ในเขตราชเทวี
18 มิ.ย. 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ และคณะ นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 จำนวน 42 ชุด ไปมอบให้แก่แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อาคารอนุสรณ์ เรย์ ซี-เอลิซาเบ็ธ ดาวน์ล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยเพชรเกษม 88
10 มิ.ย. 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 4 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยเพชรเกษม 88 เขตบางแค กรุงเทพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น โดยมีนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค ณ บ้านเลขที่ 824 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
19 พ.ค. 2563
นที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 66 ชุด ไปมอบให้แก่สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด
24 มี.ค. 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 15 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดวิมุตยาราม ใต้สะพานพระราม 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...ซอยลาดพร้าว 80
14 ก.พ. 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยลาดพร้าว 80 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ ร้านเทพประธานรับซื้อของเก่า ซอยลาดพร้าว 80 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดมะกอก
8 ก.พ. 2563
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศิริภรณ์ วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 114 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดมะกอก ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท สำหรับเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.15 น. ภายในชุมชนวัดมะกอก หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ ถนนราชวิถี เขตพญาไท ทำให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย 10 หลังคาเรือน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ
15 ม.ค. 2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางกมลวรรณ อโนทัยหิรัญ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 43 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยพระรามที่ 6 ซอย 12 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประเมินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างทหารพม่าและมอญ
1 ธ.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประเมินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างทหารพม่าและมอญ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความต้องการจำเป็นเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะกันระหว่างทหารพม่าและมอญ ห่างจากชายแดนไทยบ้านเจดีย์สามองค์ประมาณ 2 กม.
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตบางกอกน้อย
18 พ.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตบางกอกน้อย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยนางสาวศิริพร วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 และคณะ มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 15 ชุด ภายในซอยจรัญสนิทวงค์ 34 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15 ครอบครัว
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตบางแค
30 ต.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตบางแค วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 8 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยบางแค 1 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4 ครอบครัว
สภากาชาดไทย กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
27 ก.ย. 2562
สภากาชาดไทย กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี LIVE รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.05 - 13.40 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
"น้ำใจหลังน้ำลด" #SaveUbon
27 ก.ย. 2562
ร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจาก พายุโพดุล
18 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 กันยายน 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปยอดรวมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
11 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 โดยได้มอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 53,116 ชุด มูลค่า 53,116,000.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจาก พายุโพดุล
2 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล" ลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 โดย RCHB has provided relief assistance during 28 August – 5 September totaling 24,829,000 THB including relief kits and flat boats. TRCS has done the assessment on-site to evaluate the situation and provide urgent needs accordingly: - Distribution of 26,629 relief kits (totaling 24,829,000 THB) in Kalasin, Roi Et, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Yasothorn, Mukdahan, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen and Phitsanulok - Provision of 2 flat boats in Mookdaharn
Report on relief assistance to people affected by the tropical storm Podul
2 ก.ย. 2562
RCHB has provided relief assistance during 28 August – 1 September totaling 9,280,000 THB including relief kits and flat boats. TRCS has done the assessment on-site to evaluate the situation and provide urgent needs accordingly: - Distribution of 9,280 relief kits (totaling 9,280,000 THB) in Phitsanulok, Mukdahan, Khon Kaen, Yasothorn and Kalasin - Provision of 2 flat boats in Mookdaharn
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล"
2 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล" โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ดังนี้ - มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร และกาฬสินธุ์ 9,280 ชุด - สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>