สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ที่บรรจุใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่บรรจุใหม่ จำนวน 10 คน พร้อมกันนี้หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังได้ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
สภากาชาดไทยประกาศเจตนารมณ์ฯ “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อก”
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุของบุคลากรใน “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อก” โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมพิธี และร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ เพื่อเป็นการเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา
ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน
พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 30 คัน ชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุด สเปย์แอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ขวด ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565
ร่วมงานแถลงข่าว “Digital Arts NFT : RedCross x KX”
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย “Digital Arts NFT : RedCross x KX” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับบริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”
รับมอบเงินบริจาค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุดา ยืนยง และนายวุทธิเดช ยืนยง บริจาคเงินจำนวน 25,000,000 บาท เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 50,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
บริษัท Siemens Healthneers Thailand มอบชุด CLINITEST Rapid COVID -19 Antigen Test แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID -19
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คุณวรวิทย์ บุญภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Siemens Healthneers Thailand พร้อมด้วยคุณนภัสสร ธรรมมารมย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฯ ร่วมมอบชุด CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป
แถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin โดยมีกิจกรรมให้ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชน ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม หลากหลายในประเทศไทย ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ ลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและลดอาการรุนแรง
วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรง
คณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมถุงยังชีพ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ รัตนกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอภิญญา วัฒธุมา ผู้ประสานงาน ในนามมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา ฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ และนางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 7 ธันวาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาวและคอมพิวเตอร์ สนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 730 ตัว และคอมพิวเตอร์ รวมมูลค่า 894,538 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณบดีศร กษมางกูร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ และสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น มูลค่ารวม 300,000 บาท
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>