สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานื
วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 30 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
แจกชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เขตดุสิต
วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 17 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์เยาวชน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 17 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 268 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 17 ปี โดยมีพลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ
อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 กันยายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทองและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่ออบรมแกนนำอาสาสมัครต่างด้าว (อสต) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการใช้ "Application พ้นภัย " ในการแจ้งขอความช่วยเหลือในผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโควิด19 เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติ โดยมี อสต.แกนนำชาวพม่า และชาวกัมพูชาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กาชาดมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ แรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี
วันที่ 8 กันยายน 2563 นางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจาก IFRC และผู้บริจาคร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เชิญชวนทำแบบสำรวจเความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19
IFRC, WHO และ UNOCHA ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที แบบสำรวจนี้ประกาบด้วยคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคคำตอบของท่านจะช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการรับมือโควิด-19 ในอนาคต ขอบคุณค่ะ
สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับ "โรคหูดับหรือหูตึงเฉียบพลัน"
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับประเทศ รุ่นที่ 2 (2nd NDRT WASH) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 105,000 บาทและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 100 ชิ้น รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563” จัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจ ฯ รถเข็นสำหรับคนพิการ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ฯให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวม 550 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พิธีปิดครัวพระราชทาน ฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้ได้มอบอาหารปรุงสุกจำนวน 3,500 ชุด และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเมือง ฯ ตากใบ รือเสาะ สุคิรินทร์ และแว้ง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน จัดทำอาหารปรุงสุก รวมทั้งสิ้น 32,800 ชุด
มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคสิ่งของสนับสนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ตู้ทำน้ำเย็น รวมมูลค่า 1,095,385 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสต่อไป ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส เป็นแห่งที่ 8
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยคุณธเนศร์ รัชตะปีติ ประธานมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคุณวรรณี ยงชยานันทกุล เหรัญญิก และคุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ กรรมการ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 10 วัน จำนวนกว่า 20,000 ชุด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย ซึ่งให้บริการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 รวม 10 วัน จำนวน 27,025 ชุด โดยนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในฐานะหัวหน้าครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ไก่ / หมูกระเทียม น้ำพริกตาแดง และแตงกวา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติบนท้องถนน อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในชุมชนและสื่อความรู้ด้านภัยพิบัติและโรค covid 19 ให้กับชุมชน หมู่ 1-8

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>