สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาวและคอมพิวเตอร์ สนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 730 ตัว และคอมพิวเตอร์ รวมมูลค่า 894,538 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณบดีศร กษมางกูร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ และสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น มูลค่ารวม 300,000 บาท
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
นวกิจประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณแพรวขวัญ อติเรก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
แฟชั่นฟู้ด สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณภัทรวรินทร์ แสงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เอฟเอฟ จำนวน 70 หีบ รวมมูลค่า 46,900 บาท เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 มอบพระพุทธรูปแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่แรงงานพื้นบ้านชาวมอญ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 ในเมืองไทย นำโดย พระมหานันทชัย นฺนทชโย เจ้าอาวาสวัดสุธรรมวดี (วัดมอญ) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ และทีมงาน ร่วมมอบพระพุทธรูปและของที่ระลึกแก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด พร้อมด้วยคุณสถาพร นิยมทอง กรรมการมูลนิธิ ฯ ร่วมด้วยศิลปิน s2s และตัวแทนศิลปินจิตอาสา มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ จำนวน 102,657 บาท และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
คำขอ 5 ประการต่อผู้นำโลก การประชุม COP26
ก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ขบวนการกาชาดมีคำขอ 5 ประการต่อผู้นำโลก : “ ไม่สายเกินไปที่จะลงมือทำ ความอยู่รอดของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับการกระทำของเราวันนี้"
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
วันนี้ (วันที่ 5 ตุลาคม 2564) นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชากรข้ามชาติ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่ประชากรข้ามชาติยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเบื้องต้น 5,000 คน
สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตคลองเตย
วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) ซอยโชคดี ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท ท็อป เวิร์ล เมดเทค จำกัด มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบพร้อมแอลกอฮอล์เจล สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 29 กันยายน 2564 คุณมนตรี ทองสะอาด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริการ บริษัท ท็อป เวิร์ล เมดเทค จำกัด มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบพร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 12 ชุด มูลค่า 10,200 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
ยูนิลีเวอร์ มอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 27 กันยายน 2564 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โปรแมกซ์ ขนาด 900 มิลลิลิตร จำนวน 50 ลัง มูลค่า 59,400 บาท จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Energy Day
วันที่ 27 กันยายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Energy Day (โครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2) เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน และเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตบางบอน
สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตบางบอน วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และบริษัท ไทยโอซูก้า มอบอาหารกล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 1 กันยายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบอาหารกล่องจากผู้แทนโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จำนวน 200 กล่อง พร้อมรับมอบอาหารว่าง จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
"แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และครอบครัว" ร่วมกับบริษัท บางกอกยูนิเทรด มอบชุดตรวจ COVID-19 แบบ Antigen test kit (ATK) ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 "แพนเค้ก" หรือนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ และครอบครัว ร่วมกับบริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 875,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเป็นอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อ UV รุ่น YM 9002 (UV Sterilizer)
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คุณแวรพัศ สุขสัมฤทธิ์ มอบเครื่องฆ่าเชื้อ UV รุ่น YM 9002 (UV Sterilizer ) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสำนักงานบรรทาทุกข์ ฯ เพื่อมอบให้กับสถานีกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร จำนวน 1 เครื่อง และสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>