สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานแถลงข่าว “Digital Arts NFT : RedCross x KX”
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย “Digital Arts NFT : RedCross x KX” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับบริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”
รับมอบเงินบริจาค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุดา ยืนยง และนายวุทธิเดช ยืนยง บริจาคเงินจำนวน 25,000,000 บาท เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 50,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
บริษัท Siemens Healthneers Thailand มอบชุด CLINITEST Rapid COVID -19 Antigen Test แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID -19
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คุณวรวิทย์ บุญภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Siemens Healthneers Thailand พร้อมด้วยคุณนภัสสร ธรรมมารมย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฯ ร่วมมอบชุด CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป
แถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin โดยมีกิจกรรมให้ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชน ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม หลากหลายในประเทศไทย ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ ลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและลดอาการรุนแรง
วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรง
คณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมถุงยังชีพ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ รัตนกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอภิญญา วัฒธุมา ผู้ประสานงาน ในนามมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา ฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ และนางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 7 ธันวาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาวและคอมพิวเตอร์ สนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 730 ตัว และคอมพิวเตอร์ รวมมูลค่า 894,538 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565"
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณบดีศร กษมางกูร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ และสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น มูลค่ารวม 300,000 บาท
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
นวกิจประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณแพรวขวัญ อติเรก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
แฟชั่นฟู้ด สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณภัทรวรินทร์ แสงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เอฟเอฟ จำนวน 70 หีบ รวมมูลค่า 46,900 บาท เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 มอบพระพุทธรูปแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่แรงงานพื้นบ้านชาวมอญ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 ในเมืองไทย นำโดย พระมหานันทชัย นฺนทชโย เจ้าอาวาสวัดสุธรรมวดี (วัดมอญ) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ และทีมงาน ร่วมมอบพระพุทธรูปและของที่ระลึกแก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด พร้อมด้วยคุณสถาพร นิยมทอง กรรมการมูลนิธิ ฯ ร่วมด้วยศิลปิน s2s และตัวแทนศิลปินจิตอาสา มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ จำนวน 102,657 บาท และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>