สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยความไม่สงบจากการสู้รบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (20 ธ.ค. 2564)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยความไม่สงบจากการสู้รบชาวเมียนมาร์ เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาร์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งได้หนีภัยเดินทางเข้ามายังฝั่งไทย มาพักพิงในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฯ
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทภัย ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก (21 ต.ค. 2564)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัหวัดตาก ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตาก กำนันตำบลแม่ท้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลแม่ท้อ มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (11 ต.ค. 2564)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๔๐ ชุด โดยการร้องขอผ่านทางแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ให้กับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง รวมทั้งสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง โดยผ่านทางผู้นำชุมชน ณ หอประชุมอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (7 ต.ค. 2564)
ตามที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ส่งมอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๔๐๙ ชุด พร้อมทั้งน้ำดื่ม ๔๐๙ แพ็ค จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการประสานร้องขอผ่านทางแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยนั้น ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก โดยผ่านทางผู้นำชุมชน
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (7 ต.ค. 2564)
วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ๗ โรคและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑.ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ ๑ – ๑๐ , ๑๓ – ๑๗ และ ๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓. ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้ให้บริการคัดกรอง ซักประวัติผู้มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น ๙,๒๘๖ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (26 ส.ค. 2564)
ในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙ จำนวน ๑๐ ชุด ให้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นทีอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (24 ส.ค. 2564)
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙ จำนวน ๔๐ ชุด ให้กับพ.ต.ท.ธนศักดิ์ วงค์ทองดี นายตำรวจนิเทศน์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก เพื่อนำไปมอบให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ที่ถูกกักกันตนจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ๑๐๐ ชุด ไว้กับห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ในพื้นที่ที่ถูกกักกันตน
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 อำเภอวังเจ้า จัวหวัดตาก (1 มิ.ย. 2564)
ตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในเขตอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอำเภอวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองความเสี่ยงโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมมอบบ้านตามโครงการ "กาชาาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (1 มิ.ย. 2564)
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และสถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับราษฎรยากจน จำนวน ๓ ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ๓ อำเภอ จังหวัดตาก (14 พ.ค. 2564)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙ จำนวน ๑๑๒ ชุด และน้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน ๑๑๒ แพ็ค ให้กับตัวแทนจากอำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จังหวัดลำพูน (30 เม.ย. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จังหวัดลำพูน วันที่ 29 เมษายน 2564
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19 และชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (27 เม.ย. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19 และชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ตามที่ได้รับการแจ้งภัยและร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน วันที่ 20 เมษายน 2564
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักกันตนเอง 14 วัน (19 เม.ย. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักกันตนเอง 14 วัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน วันที่ 16 เมษายน 2564
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในพื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอวังทอง และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (31 มี.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอวังทอง และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (30 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งาน แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2564
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ จังหวัดลำปาง (30 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ จังหวัดลำปาง วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2564
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง และ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย วันที่ 22 มีนาคม 2564
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” (24 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่มูต หมู่6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17-19 มีนาคม 2564
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้ความรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" จังหวัดสุโขทัย (23 มี.ค. 2564)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้ความรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตาก (17 มี.ค. 2564)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และปลัดจังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออก และเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>