สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ฯ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้นำศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมถวายชุดสังฆทาน ไม้เท้า แก่พระสงฆ์ มอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยให้แก่นักบวชทุกศาสนา และแม่ชี ที่มารับการตรวจรักษาและผ่าตัดตา มอบหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า และฟ้าทะลายโจรให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ สถานีกาชาดท่ี 2 (สุขุมาลอนามัย)
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาดท่ี 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Mrs. Yuet Lin Fong (Doreen) Spouse of the Ambassador of Germany และคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการคืนเสียงสู่โสต ฯ โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฯ โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการ และโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ โครงการละ 75,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตอบสนองภัยพิบัติระดับจังหวัด (PDRT)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตอบสนองภัยพิบัติระดับจังหวัด (PDRT) โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานตอบสนองภัยพิบัติระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในการนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และ Ms. Kathryn Clarkson, Head of Country Cluster Delegation in Bangkok, สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ปฐมนิเทศพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ที่บรรจุใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่บรรจุใหม่ จำนวน 10 คน พร้อมกันนี้หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังได้ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
สภากาชาดไทยประกาศเจตนารมณ์ฯ “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อก”
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุของบุคลากรใน “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อก” โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมพิธี และร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ เพื่อเป็นการเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา
ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน
พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 30 คัน ชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุด สเปย์แอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ขวด ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565
ร่วมงานแถลงข่าว “Digital Arts NFT : RedCross x KX”
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย “Digital Arts NFT : RedCross x KX” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับบริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”
รับมอบเงินบริจาค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุดา ยืนยง และนายวุทธิเดช ยืนยง บริจาคเงินจำนวน 25,000,000 บาท เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 50,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
บริษัท Siemens Healthneers Thailand มอบชุด CLINITEST Rapid COVID -19 Antigen Test แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID -19
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คุณวรวิทย์ บุญภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Siemens Healthneers Thailand พร้อมด้วยคุณนภัสสร ธรรมมารมย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฯ ร่วมมอบชุด CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป
แถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin โดยมีกิจกรรมให้ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชน ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม หลากหลายในประเทศไทย ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ ลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและลดอาการรุนแรง
วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรง
คณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมถุงยังชีพ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ รัตนกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอภิญญา วัฒธุมา ผู้ประสานงาน ในนามมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา ฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ และนางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 7 ธันวาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>