สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (24 ม.ค. 2563)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภออุ้มผาง นายกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๓
สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเดินรณงค์ในโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” (17 ม.ค. 2563)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับนายสำรวย พุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ร่วมเดินรณรงค์ในตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (16 ม.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค. 63
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวประชาชน ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล (15 ม.ค. 2563)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานการปกครองรักษาการแทนนายอำเภอท่าสองยาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าสองยาง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓ (15 ม.ค. 2563)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตาก ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (12 ม.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (27 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนป่าแป่วิทยา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยน้ำกืน (27 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (27 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.เเม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 ธ.ค.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (27 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเปา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (26 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านภูแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านภูแก้ว อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (20 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (18 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดลำพูน (18 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (17 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสิริมสุขอนามัย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขท้ย (17 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านห้วยไคร้ภูทอง
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (13 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ วัดวังสิงห์คำ ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแพร่ (12 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำนวน ๑,๕๐๐ ผืน ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (6 ธ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว และโรงเรียนตชด.เบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (3 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านเนินกระเซ่า ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านกระเซ่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๔ ราย พร้อมทั้งได้มอบชุดสุขอนามัยและยาสามัญประจำบ้าน ๓๔ ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>