สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (8 ม.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (28 ธ.ค. 2560)
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง และหอประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย (25 ธ.ค. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ โรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม และ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 และมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุดและ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (22 ธ.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561" (21 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรม"หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561" ในพื้นที่อำเภอนาน้อย อำเภอเมืองน่านและอำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด ณ หอประชุมที่ว่าากรอำเภอแม่ออนและหอประชุมที่ว่าากรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก "Right to health" สิทธิสุขภาพ ปราศจากการตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8 ธ.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ลานจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (4 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ณ โรงเรียนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29-30 พ.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (27 พ.ย. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ (22 พ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ สำแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน 1 โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (16 ต.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (16 ต.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่าและตำบลมืดกา อภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ี่ 3 เชียงใหม่ (10 ต.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดแพร่่ (29 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากชาดจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (27 ก.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด อ.เมือง จ.ลำพูนและบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15และ 26 กันยายน 2560
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จ (20 ก.ย. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 กันยายน 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกเยี่ยมบ้านในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง (18 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกเยี่ยมบ้านในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง จำนวน 10 ราย ของชุมชนตำบลป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1, 6, 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>