สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3 ก.พ. 2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 น.ส.สุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) มอบชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ผู้ประสบอุทกภัยหมู่ 6 บ้านดอนทอง และหมู่ 7 บ้านหนองตาจ่า ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้แทนพระองค์..บรรเทาภัยหนาว จังหวัดอำนาจเจริญ
3 ก.พ. 2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบแก่ผู้สูงอายุ ราษฎร นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ณ หอประชุมโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม อำเภอเมือง และหอประชุมอำเภอลืออำนาจ รวมทั้งสิ้น 1,260 ชุด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาว
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร
2 ก.พ. 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 น.ส.สุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมอบชุดเครื่องนอน และเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 69 ครอบครัว
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1 ก.พ. 2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางดวงพร พลปัถพี พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 72 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองวัดสะพาน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย.... ชุมชนริมคลองทางเข้าวัดเจริญธรรมราม
1 ก.พ. 2560
วันที่ 31 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 18 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนริมคลองทางเข้าวัดเจริญธรรมราม ซอยพหลโยธิน 54/ 1 แขวงและเขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
มอบชุดฟื้นฟู...อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30 ม.ค. 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ชุดเครื่องนอนปิกนิค อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องครัว ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
28 ม.ค. 2560
วันที่ 28 มกราคม 2560 นางดวงพร พลปัถพี พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 30 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพาน
ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว...จังหวัดอุบลราชธานี
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบแก่ผู้สูงอายุ ราษฎร นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืขผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,225 ชุด
ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว...จังหวัดอุบลราชธานี
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบแก่ผู้สูงอายุ ราษฎร นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืขผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,225 ชุด
ส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ในพื้นที่ตำบลบางศาลา และตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 ทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ การดูแลสุขอนามัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย พร้อมมอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
ส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan)ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ม.ค. 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560 ทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ การดูแลสุขอนามัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย พร้อมมอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 100 ชุด หนังสือนิทานภาพระบายสีพร้อมดินสอสี 40 ชุด หนังสือเจ้าหนูเรดาร์ 50 เล่ม และของบริจาคอื่นๆ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 ม.ค. 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางสุภาภรณ์ นริศศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภากาชาดไทยเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้
25 ม.ค. 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยอาสาสมัคร เร่งลำเลียงชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาดบ้าน และชุดเครื่องนอน จำนวน 1,032 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในระยะฟื้นฟู (จากการสำรวจเบื้องต้น) ในพื้นที่ 8 จังหวัด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรมอบหมายให้ นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 400 ชุดในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเขาหมอน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
24 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอบางสะพาน
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 2,000 ชุด
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
มอบเต็นท์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา19.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง เสธ.มทบ.15 ได้รับการสนับสนุนเต็นท์จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ นำไปมอบให้ครอบครัวนางนิตยา วจีรัตน์สกุล ณ หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบ้านชำรุดเนื่องจากประสบอุทกภัย โดยมีผู้พักอาศัยอยู่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา รวม 8 คน ได้มี่ที่พักเพิ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นายสังวาล บุตรสิทธิ์ หัวหน้าทีมหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ นำรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน ผลิตน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 70,000-100,000 ลิตร ต่อวัน และให้บริการน้ำดื่มสะอาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอชะอวด นายอำเภอชะอวด ปลัดอำเภอชะอวด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>