สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการ พิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำรวจพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือฯ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ สำรวจพื้นที่และประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในการจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดตรัง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ฯ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น
ประชุมบริหารความเสี่ยง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติฯ
นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก ระหว่างสภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จ.ระยอง — กับ Buntaotook Redcross
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ติดตามการดำเนินงาน GIS เพชรบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
อบรมการใช้งาน Applicationพ้นภัย สำหรับอาสาสมัครสภากาชาดไทยนครนายก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” สำหรับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครนายก ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ประชุมคณะอำนวยกระบวนการ (facilitator's meeting)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสสภากาชาดไทย นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร ,เจ้าหน้าที่จาก IFRC,ICRC และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมประชุมคณะอำนวยกระบวนการ (facilitator's meeting)การจัดการประชุมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาวแตก
A.N.B มอบน้ำเกลือช่วยเหลือผู้ป่วย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ น้ำเกลือ มูลค่า 310,140 บาท
สัปดาห์วันพยาบาลสากล 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีเปิด สัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 พร้อมร่วมพิธีสงฆ์
วันกาชาดโลก 2019
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันกาชาดโลก 2019” ในโครงการ “วันกาชาดโลก และเสี้ยววงเดือนแดงโลก ปี 2019” ภายใต้แนวคิด Love = ความรัก ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "MDRT THAILAND RUN 2019”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"MDRT THAILAND RUN 2019” จำนวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)
ประชุมร่วมกับ IFRC
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุม Enhancing Disaster Rick Reduction Capacity in Thailand, Phase 2 ร่วมกับ Mr. Hung Ha Nguyen, Acting Head of Bangkok Country Cluster Support Team สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซาอาดะห์ เขตสะพานสูง
วันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 13 ชุด
เข้าร่วมพิธีเปิด
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 5
อบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.ละงู
วันที่ 30 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสตูล ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก ต. ปากน้ำ อ. ละงู พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและสื่อการเรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยฯ
วันที่ 29 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสตูล ณ หมู่ที่ ๕ บ้านสุไหงมูโซะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>