สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยแจกจ่ายอาหารปรุงสุก จากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จำนวน 2,000 ชุด
บรรยายพิเศษ แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบแอปพลิเคชัน (พ้นภัย)”
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ คุยกับหมอ เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันพ้นภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "แอปพลิเคชันพ้นภัย” ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
กิจกรรมสรุป ประเมินผล และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติและโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสรุป ประเมินผล และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติและโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้หน่วยงานในพื้นที่ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นางปริศนา ธนบริคณห์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
ร่วมงาน iTIC Networking 2020
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมงาน iTIC Networking 2020 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการใช้ แอปพลิเคชัน พ้นภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม เดอะมิตร-ติ้ง-รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยได้ติดตามปัญหา อุปสรรค และแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หู จำนวน 65 อัน ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พิธีลงเสาเอก เสาโท สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
“เปลี่ยนลมหายใจให้เป็นรอยยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นฯ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณวิศิษฐ์ จิรวิวัฒน์วนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยคุณวิชัย เบญญาดิลก รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ
สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ประชุมข้อสังเกตจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการประชุมข้อสังเกตจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,165 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 440 ชุด ตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1,286 ชุด และ ตำบลกฤษณา และตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จำนวน 439 ชุด ซึ่งผู้นำชุมชนร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
มอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของบริจาคแก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดบางประจันต์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางไพเราะ รอยตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีที่ใช้งานแล้ว ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรี รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และสิ่งของบริจาค โดยมีนายสุรชาติ ชื่นพิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และคณะ รับมอบ
ประชุมโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ GIS (Application พ้นภัย) ระยะที่ 3
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย) ระยะที่ 3 โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมประชุม
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซระเบิด ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 88 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซระเบิด ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ อาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำรวจความเสียหาย และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้า สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และคณะ ออกปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสำรวจความต้องการ การช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยในตำบลตูม ตำบลงิ้ว และตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและฝายอ่างหินตะโง่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 10 ชุด อาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม จำนวน 48 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,000 ชุด เป็นวันสุดท้าย
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์ หัวหน้าครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย หมูก้อนทอด ไข่ต้ม น้ำพริก ผักสด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ร่วมแจกจ่ายด้วย
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,500 ชุด เป็นวันแรก
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์ หัวหน้าครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย กะเพราหมู ไข่เค็ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,500 ชุด โดยมี นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและคณะร่วมลงพื้นที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ให้บริการประชาชนงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จ.นนทบุรี
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี Step Ahead Foundation และ Host International Thailand ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 68 ชุด นม UHT 65 ชุด หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 208 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 242 ชิ้น แอลกอฮอล์ จำนวน 130 หลอด และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 50 แผ่น ไปมอบให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>