สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาเสี้ยววงเดือนแดงการ์ต้า เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 4 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ Dr.Daoud Al Bast, Director of Medical Affairs – Qatar Red Crescent Society และคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมสัมมนาโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ
วันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และบริษัท เอ็กเซลเล้นท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประเมินโครงการ ภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด...
นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 2 กันยายน 2557 นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป บรรยายให้ความรู้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต...
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ จัดอบรมหลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรม เรื่อง "หลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
แถลงข่าวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงยา การรักษา และการป้องกันโรค ได้อย่างทั่วถึง ร่วมด้วย ผู้พันเบิร์ด - พันโทวันชนะ สวัสดี และแต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์ ดารานักแสดงที่มาร่วมสนับสนุนสังคมของการแบ่งปัน พร้อมช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน จ.อ่างทอง
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จ.อ่างทอง...
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชนจาก 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย และอุบลราชธานีเข้าร่วม ...
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ จ.ยโสธร
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง-เพดานโหว่และพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ และคณะ ร่วมกับแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลยโสธร ให้การผ่าตัดและรักษา ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557...
พิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จ.ยโสธร
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยและคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ฯลฯ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร...
ตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จ.สระบุรี
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตาใส โลกสวย” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธี เจ้าหน้าที่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นสายตา ให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี...
ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนเทศบาลหาดอาษา หมู่ที่ 1 ต.หาดอาสา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
โครงการอบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ แนะนำเว็บไซด์ www.rtrc.in.th
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมและแนะนำการใช้งานเว็บไซด์ www.rtrc.in.th โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี พร้อมมอบชุดของขวัญ ให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 60 ราย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา องค์ราชูปถัมภก มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชน
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อลดความผิดปกติทางสายตา ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชนบทดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ให้ได้รับการรักษาผ่าตัดแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ...
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดับชุมชน สร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จ.อ่างทอง
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรค และแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
อ่าน 1129 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>