สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจังหวัดชัยนาท
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่อง “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” จำนวน 50 เครื่อง โดยมีนายเจษฎา พิสิฐานุสรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน กรุงศรี ออโต้ พร้อมคณะ
อ่าน 721 ครั้ง
แถลงข่าว “โครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2555‏
4 ต.ค.55 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการแถลงข่าว “โครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2555” ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแอนดี้ เม็คแอลรอยด์ ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
อ่าน 745 ครั้ง
ร่วมมือ..ร่วมใจ...ช่วยผู้ยากไร้
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นายวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
อ่าน 750 ครั้ง
สัมภาษณ์งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ ในรายการสด “รับมือภัยพิบัติ” ทางช่อง NBT ร่วมกับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อ่าน 913 ครั้ง
ประชุมหารือระบบโลจิสติกส์และการขนส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ประชุมร่วมกับ Mr.Daniel Adriaens Logistics Officer United Nations World Food Programme Regional Bureau for Asia ในโอกาสเข้าพบและหารือเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และการขนส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 756 ครั้ง
ย่างปีที่ 22 ....กรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี คลื่นวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM ในโอกาสครบรอบ 21 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 22 โดยมีดีเจอ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล) และคณะรับมอบ
อ่าน 668 ครั้ง
วัดอรุณราชวราราม…ช่วยผู้ประสบอุกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 2,000 บาทจากผู้แทนวัดอรุณราชวรารามเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ไปสบอุกภัย ณ ศูนยปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
กรีนเวฟ... มอบเงินช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 29 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ตัวแทนจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในงานมินิคอนเสิร์ต Green Charity THE HERO
อ่าน 801 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาฯ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุวิมล จันทร์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ....
อ่าน 973 ครั้ง
การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย
วันที่ 21 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกับ Mr.Luc Stevens Un Resident Coordinator and UNDP Resident Representative ในพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สามแยกปากหวาน เฟส 2... ช่วยกาชาด
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการและรับบริจาคเงินในงานคอนเสิร์ต สามแยกปากหวาน เฟส 2 ซึ่งจัดโดย เอ-ไทม์ โชว์บิส นำ 3 ศิลปิน ได้แก่ ป๊อป แคลอรี่ บลา บลา (ปองกูล สืบซึ้ง) อ๊อฟ (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์) และว่าน (ธนกฤต พานิชวิทย์)
อ่าน 951 ครั้ง
สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2555 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 ซีซี จำนวน 4,656 ขวด และขนาด 350 ซีซี จำนวน 1,344 ขวด มูลค่ารวม 24,075 บาท จากผู้แทนบริษัท สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 673 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนใน จ.มหาสารคาม
วันที่ 20 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท จำนวน 407 คน โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ
อ่าน 805 ครั้ง
ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณบัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธรณีวิทยา ประธานชมรม ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ช่วยอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 107,480 บาท จากพันเอกพิเศษสุวรรณ เทียนทองและคุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึก รักบ้านเกิด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
กาชาดเวียดนามเยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 18 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสภากาชาดเวียนนาม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมคลังสัมภาระ การขนส่ง ระบบการจัดทำน้ำสะอาดเพื่อใช้บริโภค และระบบการสื่อสาร
อาร์เอส....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 111,762.75 บาท จากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศิลปินอาร์เอส ได้แก่ โฟร์ (สกลรัตน์ วรอุไร) และฟลุ๊ค (จิระ ด่านบวรเกียรติ) วงซีควิ้นท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท ศรีเอชั่นพลัส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 68,900 บาท จากผู้แทนบริษัท ศรีเอชั่นพลัส จำกัด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
รับมอบเหยือกกรองน้ำ
วันที่ 14 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเหยือกกรองน้ำ จำนวน 60 ใบ มูลค่า 101,400 บาท จากดร.มนู ลีนะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 กันยายน 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอำเภอบุณฑริก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่นักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>