สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุน ...หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 481 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
อ่าน 638 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” รุ่นที่ 2
วันที่ 9 มิถุนายน2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team Trainng) โดยหลักสูตร NDRT รุ่นที่ 2
อ่าน 582 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 6 มิถุนายน 2557คุณดำรัสพร พีระเสถียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และคณะเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดหาทุน สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 426 ครั้ง
พิธีปิดกาชาดเกมส์...ครั้งที่ 3
วันที่ 6 มิถุนายน 2557สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย : กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเหรียญถ้วยรางวัล และเสื้อนักกีฬาดีเด่นให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดพาเหรด ได้แก่ สีส้ม และถ้วยคะเเนนรวมกีฬาสูงสุดได้แก่ สีชมพู
อ่าน 553 ครั้ง
สภากาชาดลาวเยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 Mr.Kongmany Soulathathone Deputy Head of Champasak Branch , LRC และ Mr.Khammy Chansamon Deputy Head of Warehouse Unit, LRC ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย
อ่าน 615 ครั้ง
โครงการวันพุธ (พุทธ)...ใส่บาตรพระ
วันที่ 4 มิถุนายน 2557สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการวันพุธ (พุทธ) ใส่บาตรพระ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรในทุกเช้าวันพุธ เวลา 07.30 น.
อ่าน 945 ครั้ง
อาสายุวกาชาด...จัดชุดธารน้ำใจฯ
วันที่ 2 มิถุนายน2557อาสายุวกาชาดจากโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัย
สภากาชาดญี่ปุ่น....ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คุณFaiszaha.hamid ผู้แทนสภากาชาดสิงคโปร์ พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระญาณสังวรฯ
อ่าน 486 ครั้ง
Gsk…สนับสนุนงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องสนับสนุนการติดตั้งจอ LED Screen (Digital Billboard) เพื่อการประชาสัมพันธ์
เยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดโรคตาแก่ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส
อ่าน 480 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ให้บริการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น
อ่าน 691 ครั้ง
ประชุม...การจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมEmbedding CSO Engagementg in AADMERAPG Phase3 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการดำเนินตาม “ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน AADMER” เอพีจี
อ่าน 487 ครั้ง
สัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาตน เพื่อพัฒนางานสู่ความสำเร็จ
อ่าน 536 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง (Revise Collaboration Workshop in Central Region) โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม
อ่าน 476 ครั้ง
ประชุมประเมินผลและปิดโครงการ INCA
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA)
อ่าน 467 ครั้ง
สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คุณอริส เลิศถาวรกิจ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ พร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 53,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 568 ครั้ง
ฟื้นฟูความรู้และเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฟื้นฟูความรู้และเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557
อ่าน 532 ครั้ง
เยี่ยมบ้าน...ชุมชนละมา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ห้องน้ำไปมอบให้ นางสมบัติ สงสาร บ้านละมา บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ประสานมูลนิธิองค์กรที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล ในการสร้างบ้านให้นางสมบัติ เป็นที่เรียบร้อย
อ่าน 567 ครั้ง
กรุงศรีออโต้ ช่วยนักเรียนในชนบท
วันที่ 30 เมษายน 2557 คุณกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินเชื่อและปฏิบัติการ และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรีออโต้และคณะ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน “โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท”
อ่าน 465 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>