สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 10 กันยายน 2555 ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตา ในกิจกรรมแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ด้วยรัก คิดถึง ผูกพัน และขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุปี 2555
วันที่ 6 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานด้วยรัก คิดถึง ผูกพัน และขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุ ในปี 2555 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน
มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในจังหวัดระยอง
วันที่ 5 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนางดวงพร เทียรสุวรรณ นายกกิ่งกาชาด อำเภอแกลง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชา
เยี่ยมชมบริษัท ดาวเคมิคอล จังหวัดระยอง
วันที่ 5 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยจำนวน 3 โรงเรียน
มอบแว่นสายตา...จังหวัดพิจิตร
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาในกิจกรรมแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมี นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ในจังหวัดพิจิตร มีนักเรียนที่มารับบริการตรวจวัดสายตา ทั้งสิ้น 26,788 คน
ลงนามบันทึกข้อตกลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และนายวรพงค์ วรสุนทโรสถ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมศักยภาพด้านผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัย และปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผู้แทนพระองค์เปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อ่าน 784 ครั้ง
พระราชทานกำเนิดครบรอบ 49 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน งานวันพระราชทานกำเนิดครบรอบ 49 ปี มูลนิธิฯ พร้อมด้วย ดร.ดิศธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกันสักการะศาลพระรูป พลเรือเอก กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระประชาบดี พระภูมิเจ้าที่ รวมทั้งนมัสการพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป
ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาส จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส โดยมีนายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยพร้อมคณะออกให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้สูงอายุ
มอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดชัยนาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาและจำเป็นต้องใส่แว่นตา จำนวน 318 คน พร้อมมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท โดยมี นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ
อ่าน 1015 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น(นำร่อง) เรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์
ร่วมสังเกตุการณ์ซ้อมแผนภัยพิบัติระหว่างประเทศ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ซ้อมแผนภัยพิบัติระหว่างประเทศ จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 749 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ออกให้บริการแก่เด็กภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร
อ่าน 834 ครั้ง
เยี่ยมชม.....กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันฯพร้อมคณะให้การต้อนรับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบัญชาการสถานการณ์ และการบริหารการจัดการภาวะวิกฤต ด้านการบรรเทาทุกข์ประสบภัย
เยี่ยมชม…สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบัญชาการสถานการณ์ และการบริหารการจัดการภาวะวิกฤต ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ศึกษาดูงาน ศูนย์สื่อสาร ปตท.
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สื่อสาร ปตท. (PTT Communication Center) โดยมีคุณคมกฤช มิสเกตุ พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ให้การต้อนรับ
ศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤตการบินไทย
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสมรรถ พุ่มอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินและวิกฤต และคณะให้การต้อนรับ
เตรียมความพร้อมและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงาน และสนับสนุนการฝึกอบรมดังกล่าว
อ่าน 904 ครั้ง
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยจำนวน 3 โรงเรียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>