สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมวิทยุสื่อสาร
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยุสื่อสาร โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายราเมศ พิทยาภินันท์ และนายประทีป สังข์เที้ยม
อ่าน 1422 ครั้ง
โครงการตรวจหู และผ่าตัดหูน้ำหนวก จังหวัดมุกดาหาร ในวโรกาส 80 พรรษาเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการตรวจหู และผ่าตัดหูน้ำหนวก จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
มอบคอมพิวเตอร์และจักรยานให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส ในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่องให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร และมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมหน่วยแพทย์ในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ที่ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
บริษัทในเครือ นิซเซอิ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องปั่นไฟ จำนวน 10 เครื่อง ปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง และน้ำดื่มจำนวน 1,000 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) จาก นายวิทยา มารควัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการทั่วไป ผู้แทน บริษัทในเครือ นิซเซอิ กรุ๊ป เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
อ่าน 970 ครั้ง
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าหน่วยแพทย์ฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการตรวจวัดสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
อ่าน 696 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในประเทศไทย โดย ดร.มุทริกา พฤกษาพงษ์ Training Manager, Training Services Unit (TSU), ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นผู้สัมภาษณ์
อ่าน 813 ครั้ง
ดาว เคมิคอล....มอบเงินฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 8,126,000 บาท จากคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554
อ่าน 908 ครั้ง
กาชาดฮ่องกงสนับสนุนหนังสือการ์ตูนพี่เรดาร์เตือนภัย พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดฮ่องกง และเจ้าหน้าที่สหพันธ์ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง(IFRC) เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการ "อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ"
กาชาดออสเตรเลีย มอบรถบรรทุกให้กาชาดไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 นาย James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาว Anne E. LECLERC หัวหน้าคณะ ผู้แทน IFRC นาย Gerard Witham ผู้แทนโครงการอาสาสมัครระหว่างประเทศประจำภูมิภาคของกาชาดออสเตรเลีย และ นางสาว Susan Nelson เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของ IFRC ร่วมมอบรถบรรทุก จำนวน 2 คัน ให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย
อ่าน 630 ครั้ง
ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะภริยาทูตจาก 5 ประเทศได้แก่ เดนมาร์ก ชิลี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อบริจาคเงินให้กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 702 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้ผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาส โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักวิชาการ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสายตาและแว่นตา การดูแลรักษาเลนส์และกรอบแว่นตา
อ่าน 1253 ครั้ง
อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรม
อ่าน 820 ครั้ง
หน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดลพบุรี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีนายแพทย์สิทธิโชค นาคะพงศ์ หัวหน้าหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
ดีคอลเจน..บริจาคยาแก่สภากาชาดไทย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ Solmax จำนวน 30,000 แผง จากบริษัท ดีคอลเจน จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 812 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ”โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงานสุขาภิบาลและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำยี่ห้อซีเมนต์ ยี่ห้อดาว เคมีคอล และรถผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี เทคนิคของเครื่องกรองน้ำ
อ่าน 801 ครั้ง
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัย
อ่าน 829 ครั้ง
มอบเงินรายได้ คอนเสิร์ต I Am What I Amp
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท จากคุณแอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร ศิลปินแกรมมี พร้อมด้วย ดีเจฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ ดีเจอ้อย
ผู้แทนจาก IFRC เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IFRC ที่มาประชุมเรื่อง Logistics assessment พร้อมเยี่ยมชมระบบการจัดการคลังต่างๆ
อ่าน 890 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวนกว่า 2,000 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>