สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมปากแหว่งฯ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท จากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
อ่าน 862 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และการพิการอื่น จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และการพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด
แถลงข่าวโครงการ “เปิดตาดี สู่สังคมไทย”
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด จัดโครงการ “เปิดตาดี สู่สังคมไทย” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบิ๊กคาเมร่า เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยในการรักษาดวงตาให้แก่ผู้ป่วยต่างจังหวัดที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาตามสถานพยาบาลได้เอง ตั้งเป้ามอบทุนเพื่อรักษาดวงตากว่า 300 ดวงตา ภายในปี 2555
หน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทให้บริการในจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีแพทย์หญิง อุไรวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อลดอุปสรรคทางการมองเห็น
อบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน จังหวัดชัยนาท
วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน โดยมีนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และ นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม ณ เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2-5กรกฎาคม 2555
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์…เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนางานบรรเทาทุกข์อย่างครบวงจร
อบรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับชุมชน จ.อ่างทอง
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน”สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2555
มอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน รุ่นที่ 2 จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ "เสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมชี้แจงแผนงานชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ ( INCA )
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ” ( INCA )
หน่วยทันตกรรมจัดฟัน….ให้บริการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยทันตกรรมจัดฟันเคลื่อนที่ ให้บริการจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะอาจารย์ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย “ในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร”
อ่าน 1263 ครั้ง
โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดพิจิตร
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีแพทย์หญิง อุไรวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อลดอุปสรรค์ทางการมองเห็น
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ฯ
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม “โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน”
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมสร้างทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาห์นเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง
บิ๊กคาเมร่า มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 222,776 บาท จากคุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากโครงการ BIG Camera BIG Charity Light for Life เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา
อบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน โดยมีนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุทธิพร หิรัญศิริวัฒน์นายกเทศบาลเมืองชุมแสงพร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสุนิฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21มิถุนายน 2555
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสภากาชาดไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านสาธารณภัยในประเทศไทย ให้กับคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณภัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือในโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ....
อ่าน 797 ครั้ง
นักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับสภากาชาดไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับสภากาชาดไทย โดยการจัดชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 2263 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบหนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษา “สภากาชาดไทยพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย”
อาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากคณะอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 770 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>