สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แปซิฟิกไพพ์... มอบผ้าห่มคลายหนาว
วันที่ 10 มกราคม 2557พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ในนามบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 1140 ครั้ง
กิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 2,3 และ 9 ธันวาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง สมาชิกกิ่งอำเภอปากพนัง และหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พบปะผู้ประสบภัยและมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย ตำบลเกาะทวด และตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3,037 ชุด
อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มกราคม 2557 ภาคีเครือข่าย นำกระเช้าอวยพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
อ่าน 1495 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้ามอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557
อ่าน 968 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้ามอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
พิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ...จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้กับบ้าน หมู่ที่ 1,6,7,10 และ 11 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
จัดประชุมโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติฯ....ร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 24 ธันวาคม 2556สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ ปี พ.ศ.2556-2558 ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยนถล่ม ประเทศฟิลิปปินส์
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยนถล่ม ประเทศฟิลิปปินส์
93 ปี บรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “กาชาดไทยเร่งบรรเทาทุกข์ภัยหนาวและน้ำท่วมใต้”
สภากาชาดฮ่องกง...เยี่ยมโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สภากาชาดฮ่องกง เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสอนด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบเงินจำนวน 16,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
สภากาชาดไทยเสริมชุมชนปลอดภัยฯ…จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (Community resilience building and analysis through CBDRR Project 2554-2557)
ฟื้นฟูโรงอาหารโรงเรียนบ้านละลูน...จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโรงอาหาร ในโครงการก่อสร้างโรงอาหารที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัยโรงเรียนบ้านละลูน ตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดจีน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ…จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดประชุมและซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...ศึกษาดูงาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คุณ Phouvieng THANSENGSOUVANH ผู้แทน Health Poverty Action สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ให้บริการจังหวัดยะลา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาโทฉลาด ทองตะโก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กองพระราชยานพาหนะ สำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง เพื่อความเป็น สิริมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีรายการ “จากเก่าสู่ใหม่"
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีรายการ “จากเก่าสู่ใหม่"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>