สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด 2555
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ประชุมร่วมกับคุณบุษยดา ยังเฟื้องมนต์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2555
อ่าน 873 ครั้ง
กาชาดฟิลิปปินส์เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กาชาดฟิลิปปินส์ พร้อมบรรยายกิจกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 537 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 28 เมษายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย
27 เมษายน 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกช์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรพื้นฐานและเฉพาะทางด้านการบรรเทาทุกข์ โดยมีนางมณีรัตน์ ศรีสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ
อ่าน 823 ครั้ง
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๑๙ ปี
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๑๙ ปี
อ่าน 685 ครั้ง
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 เมษายน 2555 นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดูงานด้านโลจิสติกส์ของสภากาชาด
วันที่ 24 เมษายน 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ
อ่าน 659 ครั้ง
กรุงศรี ออโต้ มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษา
วันที่ 19 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคุณชูศรี แพทย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรี ออโต้ และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
กรุงศรี ออโต้ ร่วมกับ โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย มอบเงินฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 106,000 บาท จาก นางชูศรี แพทย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรี ออโต้ พร้อมคณะ และนายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ กรรมการผู้จัดการ โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
อบรมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
(18 เม.ย.55) พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำและอาสาสมัครชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมบรรยายภารกิจของสภากาชาดไทย ให้ผู้นำและอาสาสมัครที่มารับการอบรม ซึ่งทางบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดอบรม
อ่าน 580 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 25,505 บาท จากผู้แทนสถาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
รดน้ำขอพร...วันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไปรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
โกลว์ พลังงาน ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 28 มีนาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากผู้แทนบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
อ่าน 716 ครั้ง
สรุปบทเรียนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 มีนาคม 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
อ่าน 737 ครั้ง
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 29 มีนาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
อ่าน 720 ครั้ง
เสวนาการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. ภายใต้หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยร่วมเสวนาในเรื่องการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
อ่าน 662 ครั้ง
การบริหารดูแลอาสาสมัคร
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรวมถึงการรับมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (Collective Centre Coordination and Management Training) โดยบรรยายถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาสาสมัครของสภากาชาดไทยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา
อ่าน 667 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
อ่าน 569 ครั้ง
ประชุมถอดบทเรียนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 มีนาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมถอดบทเรียน เรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่าน 695 ครั้ง
โคคา-โคลา แสดงความขอบคุณ
วันที่ 26 มีนาคม 2555 Muhtar Kent Chairman of the Board and Chief Executive Officer of The Coca-Cola Company และ Glenn G. Jordan S. President Pacific Group มอบภาพที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณในความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา และสภากาชาดไทย
อ่าน 733 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>